Lifestorys

En lifestory är berättelsen om hur jag kom hit där jag är idag. Vad hjälpte mig? Vad hade jag varit mer hjälpt av? Hur var det att bli förälder och samtidigt kämpa med psykisk ohälsa och/eller missbruk? Våra lifestorys är berättelser om våra, ibland ganska svåra, erfarenheter. Men de förmedlar också hopp om att det faktiskt kan bli riktigt bra, trots en tuff start med många hinder.

Hör av dig till oss om du vill veta mer, eller om du vill boka en föreläsning.

Leos lifestory heter ”Invandrare i sitt eget hemland i 35 år” och handlar om hur han som 35-åring fick diagnos analfabet. Lyssna gärna på Leos resa i diktform nedan:

Charlie har en liknande fast helt annorlunda lifestory som heter ”Skogstroll, mammaroll och rock’n’roll”. Från skogen via polisen till arbetsintegrerande socialt företag.
Nedan berättar hon kort om sin resa över arbetsmarknaden:

Hör av dig till oss om du vill veta mer, eller om du vill boka en föreläsning.