MikaelGeertinger
Mikael Geertinger är vår HR-ansvarig.
Mikael är utbildad socialpedagog och ett musikaliskt underbarn. Till honom går man om man vill förstå hur sociala interaktioner fungerar, och han är direkt med på noterna.
ADHD 95%
SPELNERD 97%
TÅLMODIG 42%
KAFFETANT 47%