Skylt

Skylt med texten ”Om du misslyckas med plan A – glöm inte att det finns 27 andra bokstäver i alfabetet!”.