Vad föreläser vi om?

Vi har en rad olika ämnen som vi gärna kommer och föreläser om. Några exempel är basfakta om NPF (neuropsykiatriska funktionssätt), hur det är att få en diagnos som vuxen, missbruk/beroende och psykisk ohälsa. Vi har också stora kunskaper om verktyg och hjälpmedel, föräldrastöd, dyslexi, brukarinflytande och mycket mer. Att lista alla ämnen vi kan, och vill, föreläsa om skulle bli en väldigt lång lista. Det enklaste är att du frågar oss -chansen är stor att vi säger ”ja, vi kan!”.

Vi håller också gärna i utbildningar, kanske på din arbetsplats eller i din förening till exempel.

 

Hör av dig till oss om du vill veta mer, fråga något eller boka en föreläsning eller utbildning.