Leave No One Behind

Av Charlie Tillja
bilden til höger står alla tre på en lika stor låda. på bilden till vänster står två på lagom stora lådor så alla kan se matchen.

Idag den 20 februari är det världsdagen för Social rättvisa, en FN-dag att fira. Ja eller kanske inte fira för vi har mycket kvar att göra innan vi har social rättvisa i världen.

Social rättvisa är vad vi arbetsintegrerande sociala företag jobbar för – att ge människor möjlighet att nå sin fulla potential. Det är vårt främsta och viktigaste mål. Känslan när det ibland händer att vi når det målet – det är värt alla år av slit. Som en av våra praktikanter vi kämpade med. Nu har hen hus, partner och en fast anställning. Hen betalar skatt och är en del av samhället. Det är så häftigt att håret på armarna krullar sig.

Mål 10 Minska ojämlikheten inom och mellan länder

Mål 10 av de globala målen handlar just om att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför. Det kräver ett samhälle som bygger på jämlikhet och principen om allas lika rättigheter och möjligheter. Just idag går vårt samhälle åt fel och klyftorna ökar stadigt vilket är ett demokrati-bekymmer just avseende rättigheter och framför allt möjligheter. Vi slåss med myndigheter i stort sett varje dag. Men ibland finner man små guldkorn. Som i fredags när jag blev medbjuden på Falkenbergs revyn av ETU (En trappa Upp). Vi var femton personer där. Revyn i sig var väl bra men den största behållningen var att se kollegorna på ETU så glada och skrattande. Jag ler fortfarande av minnet.   

ASF:ers övergripande mål är att integrera människor i samhälle och arbetsliv

Därför är det så skönt att arbeta på ett ASF där vi i både syfte, mål och stadgar redan har bestämt att jämlikhet ska råda och dessutom oftast hur. Exempelvis får lönen för den som tjänar mest inte vara högst 2,5 gånger högre än den som tjänar minst. Ingen får någon bonus och delägandet är lika stort för alla medlemmar.  

Jämlikhet innebär inte att alla får samma för det är inte jämlikhet. Engelskans ord equity och equality beskriver skillnaden bättre. Ännu mer beskrivande är bilden härunder.

Equity är lite som engelskans empowerment som inte kan förklaras enkelt på svenska med bara ett ord. Jämlikhet är (eller borde vara) att vi alla är lika värdefulla. Equity är mer rättvist fördelande. Som det gamla ordspråket:

Av var och en efter förmåga,
åt var och en efter behov 

Dit har vi en bit att vandra och det är lätt att bli missmodig. Men idag, denna dagen, kan vi fira att vi på alla ASF:er och kooperativ i landet gör vår lilla del av världen till ett bättre ställe för alla. Det är värt en tårta.

HURRA!