Kollektivavtalets dag

Av Charlie Tillja
Bild från LO:s hemsida med alla deras föreningar och loggor

Idag är det kollektivavtalets dag. Men vad är ett kollektivavtal egentligen?
En väldigt simpel förklaring är att det är ett avtal som arbetsgivarens ”fackförbund” gör med den anställdes fackförbund. Det beskriver vad alla har för rättigheter och skyldigheter och hur det ska gå till med anställningen.

Förklaring av alla förkortningar se nedan

Arbetsgivarens fackförbund kallas arbetsgivarorganisation

Just i vårt fall som ASF så heter företagets fackförbund (arbetsgivarorganisation) Fremia. De anställdas fackförbund är LO. LO är en förening med 14 olika fackförbund bland annat Kommunal. Det spelar ingen roll om de som arbetar på ett ASF är med i ett annat fackförbund eller inte alls, då det inte gäller de enskilda anställda utan anställda som grupp.

Alla ASF:er förhandlar med Kommunal oavsett vad deras ASF gör vilket kan kännas lite underligt för ASF kan ju hålla på med många olika verksamheter. Jag gissar att det har att göra med att många ASF tidigare var avknoppningar från kommunal verksamhet.

KFO bildades ur KF

Tidigare hette Fremia KFO, vilka har funnits i snart 80 år. Men det är faktiskt äldre än så. Före det var det KF vilka äger bland annat Coop. KF finns fortfarande och har gjort mycket för att påverka dagligvaruhandeln. De var först med att innehållsdeklarera, datummärka och hållbarhetsdeklarera varor.

KF var också först i Sverige med ett eget ekologiskt och hållbart varumärke – Änglamark. 1943 var de så stora och behövde ha en organisation för att förhandla och då bildades KFO.

Ingen lag på att ha kollektivavtal

I kollektivavtalet finns regler kring sånt som anställningsförhållanden, löner och liknande. I Sverige har vi inte en lag som säger vad som ska vara minsta lönen en anställd får. Bland annat sådant bestäms i kollektivavtalet. Det finns ingen lag på att en arbetsgivare måste ha ett kollektivavtal men det är bra för både de anställda och arbetsgivaren om det finns. Det blir en säkerhet för alla vad som gäller och det blir inte ofta strejker på grund av just att man bestämt vad som ska gälla.

gärna in och läs mer om fackförbund

//Charlie

Förklaringar och förkortningar

ASF = arbetsintegrerande socialt företag
LO = Landsorganisationen i Sverige
Kommunal = SKAF / Svenska kommunalarbetareförbundet
Fremia
KFO Kooperationens förhandlingsorganisation
KF Kooperativa förbundet