Vi ger dig
verktyg för
att utveckla dig själv
Hos oss kan du arbetsträna.
Vi ger dig verktyg du behöver för arbetslivet. Vi fokuserar på dina positiva egenskaper och hjälper dig utvecklas som person. Vi har egen erfarenhet av att stå långt från arbetsmarknaden men också kunskaper inom beteendevetenskap och socialpedagogik. När du har varit hos oss ska du veta och känna att du har kommit en bit på vägen.

Arbetsträning

Med hjälp av vår metod Mixerboard of life kartlägger du de områden du behöver arbeta med. Vi skräddarsyr därefter en kursplan utifrån dina behov och intressen där du får arbeta med meningsfulla uppgifter. Ihop med din handledare stämmer du kontinuerligt av hur du tar dig fram mot dina mål. 

VI HJÄLPER DIG

hjälpa dig att nå dina mål

Charlie Tilljander

VERKSAMHETSANSVARIG

Benny Thorup

HANDLEDARE

Calle Nikula

SOCIALPEDAGOG