KNOPSTER ÄR ETT

ARBETSINTEGRERANDE
SOCIALT FÖRETAG

Se hur kvalitet och
mervärde formar vårt företag.

UTBILDNING

Vi skräddarsyr utbildningar inom alla våra specialområden. Vi har spetskompetens inom allt från tillgänglighet till distansmöten.

LJUDTEKNIK

Vi har ljudtekniker och utrustning till event och konserter. Vi kan hjälpa ert företag bli bättre på distansmöten. Hyr vår musikstudio.

GRAFISK DESIGN

Broschyrer, affischer eller uppfräschning av grafisk profil? Vi åtar oss också små till medelstora printjobb.

ARBETSTRÄNING

Praktikplatser och arbetsträning. Metodstöd och metodutveckling. Utbildade beteendevetare och socialpedagoger.

knopsters verksamhetspolicy

verksamhetspolicy

Knopster är ett certifierat arbetsintegrerande socialt företag som arbetar utifrån de kooperativa principerna.

Vår policy är att utföra vårt arbete så att såväl kunder och arbetspartner som medarbetare blir nöjda.

Knopster har som mål att vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Vi tar tillvara på de resurser som finns, såväl mänskliga som materiella. Vi vill att människor ska kunna försörja sig själva, tillhöra en arbetsgemenskap och utvecklas tillsammans. Det skapar ekonomiska och mänskliga värden – inte bara för den enskilda medarbetaren – utan även samhället.

I vår strävan att nå dessa mål, åtar vi oss följande:

SOCIAL HÅLLBARHET

Alla sociala hållbarhetsfrågor grundar sig i de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vi behöver sträva efter att respektera dem, inte bara på vår egen arbetsplats utan också hos leverantörer och samarbetspartners. Det handlar till exempel om lika lön för lika arbete, rätt till anpassning och att inte bli diskriminerad.

Knopster tillvaratar människors olikheter. Det gynnar vårt samhälle på lång sikt.

På Knopster strävar vi efter att förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt som socialt och fysiskt. Arbetsmiljön skall vara en social trygghet. Vårt mål är att alla medarbetare skall utvecklas, både yrkesmässigt och som individer. Vår arbetsmiljö präglas av öppenhet och jämlikhet.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

På Knopster arbetar vi för att alla medarbetare ska vara miljömedvetna och bibringa varandra ett medvetet tänkande på miljön i allt vi gör. Knopster skall vara goda förebilder inom miljötänkande.

Inköp skall i möjligaste mån gynna andra ASF och lokala företag. Alla inköp görs med hållbarhet, långsiktighet och med beaktande av ekologiskt avtryck. Där det är möjligt väljer vi återvunnet framför nytillverkat.

EKONOMISK HÅLLBARHET

Knopster arbetar för lika lön för lika arbete. Vi betalar skäliga löner för att våra medarbetare ska bli ekonomiskt självförsörjande. Genom att betala skatt bidrar vi och ger tillbaka till det samhälle vi är en del av.

 

KVALITET

Våra kunder ska uppleva en god servicenivå. Det uppnås genom ett trevligt bemötande och tillgänglighet.

Vi garanterar att det inom organisationen alltid finns personal som har kompetens att utföra den typ av arbete som kunden efterfrågar.

Vi bedriver vår verksamhet så att vi mer än väl uppfyller marknadens krav på kvalitet och miljö i produkter och tjänster.

Vi är ett lärande företag. Vi lär oss av de avvikelser som inträffar med målsättningen att förhindra att de inträffar igen.

KNOPSTER historik

Högt i tak
redan från start
2014, på alla hjärtans dag grundades Knopster av fyra personer som fortfarande är högeligen aktiva inom företaget. Sedan grundandet har antalet anställda mer än fördubblats och vi har fått flytta till större lokaler.

Alla hjärtans dag nere i hamnen. Året är 2014 och vi bildar formellt det arbetsintegrerande sociala företaget Knopster. Det är Rasmus, Mikael, Camilla och Henrik som tillsammans skapar ett företag för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Camilla var egenföretagare med en föreläsningsfirma vid namn Ops! och Henrik var glesbygdsdiskjockey med vinyl på tallriken. Han var också egenföretagare, och kallade sig Knaster!. Camilla och Henrik slog ihop sina verksamheter, och vips så var Knopster skapat.

Som ASF (Arbetsintegrerande Socialt Företag) så har vi dubbla affärsidéer. Dels säljer vi det vi producerar på öppna marknaden, men vi har också ett socialt syfte. Vi arbetstränar personer som står långt utanför den reguljära arbetsmarknaden.

Henrik jobbade som ljudtekniker på en krog i stan, och mötte ofta ungdomar som ville spela live, men som sällan hade något material att visa upp. Det ska vi göra! Sagt och gjort, vi gör om lagret till inspelningsstudio.

Det är en mycket kreativ miljö, och vi får så mycket praktikanter och arbetstränare att vi måste flytta till större.

Vi flyttar till Batterivägen och går från 40 kvadrat till 260. Det tar nästan tre veckor innan det är fullt överallt.

 

Våra samarbetspartners

KUNDEN VET ALLTID BÄST

VAD SÄGER VÅRA KUNDER

Härligt med inspirerande föreläsare och mycket kompetent, Tack!
Marie blomér
terapeut
Tack för en inspirerande föreläsning! Uppskattar verkligen övningarna, gör det väldigt tydligt!
elisabet johansson
hallands 4h
Alla spelningar på DownTown blir bra med ljud från Knopster.
Jimmy ahlberg
krögare

NYHETER

från vår blogg

Opera och patriarkatet

Borde väl inte skriva det här då vi är lite beroende av publik på opera föreställningen i Ullared. Men samtidigt behöver det adresseras. Opera liksom mycket annan kultur är full med misogyni. Kvinnorna dör, av egen hand eller mördas, de utsätts för övergrepp och grymmaste delarna av patriarkatet.   Jag har mått lite dåligt av flera operor, då det är så tydligt hur männen…

Vi pratade om Arbetsförmedlingen

Vi fick besök av Emilia på P4 Halland idag. Hon hade läst debattartikeln som vi och ett antal andra ASF:er och Skoopi författat, och ville få en lokal vinkel. Det fick hon. Jag (Henrik) och Lena Carlbom från En trappa upp mötte henne i vårt lunchrum. Två minuter långt ska inslaget vara. Vi pratade oavbrutet…

Shoppa miljösmart och få tre hållbarhetsmål till priset av ett!

Vi har en butik på Tradera. Där säljer vi bland annat väldigt miljösmarta produkter av återvunnen textil: https://www.tradera.com/profile/items/4694632/knopster Vi har tygkassar, frukt- och gröntpåsar, presentset, handdukar, förkläden, väskor, grytlappar, barnkläder och det dyker hela tiden upp nya produkter. Produkter som är gjorda av tyg är en av de där sakerna som har stor miljöpåverkan. Därför…