KNOPSTER ÄR ETT

ARBETSINTEGRERANDE
SOCIALT FÖRETAG

Se hur kvalitet och
mervärde formar vårt företag.

knopster:

Jobbar med kommunikation och kunskapsbärande media

ARBETSINTEGRERANDE
SOCIALA FÖRETAG

Vi hälper ASF:er att hitta sitt ansikte utåt och inåt.
Vi hjälper er att fräsha upp er hemsida, starta ett nyhetsbrev eller hantera de sociala medierna.

Vi vet hur det är att ha en vilja till förbättring, men inte riktigt ha kunskapen eller tiden att skapa en tydlig grafisk profil. Vi vet hur det är att jobba på ett ASF - hur kaotisk tillvaron kan vara, och hur oförutsägbar en arbetsdag kan vara. Hos oss behöver ni inte förklara er eller be om ursäkt för någonting. Bara be om hjjälp, så hjälper vi er. 

VIDEOUTBILDNINGAR

Vi producerar filmer om precis allt, från hur du gör för att öppna din epost till hur man hanterar sin asperger eller ADHD.

Med korta informationsfilmer kan ni titta på föreläsningen hur många gånger som helst, i vilket tempo som helst. Vi ni ha ett digitalt möte för att fördjupa er så går det så klart bra.

GÖR DINA DRÖMMARS POD

 

UTBILDNING

Vi skräddarsyr utbildningar inom alla våra specialområden. Vi har spetskompetens inom allt från tillgänglighet till distansmöten.

LJUDTEKNIK

Vi har ljudtekniker och utrustning till event och konserter. Vi kan hjälpa ert företag bli bättre på distansmöten. Hyr vår musikstudio.

GRAFISK DESIGN

Broschyrer, affischer eller uppfräschning av grafisk profil? Vi åtar oss också små till medelstora printjobb.

ARBETSTRÄNING

Praktikplatser och arbetsträning. Metodstöd och metodutveckling. Utbildade beteendevetare och socialpedagoger.

knopsters verksamhetspolicy

verksamhetspolicy

Knopster är ett certifierat arbetsintegrerande socialt företag som arbetar utifrån de kooperativa principerna.

Vår policy är att utföra vårt arbete så att såväl kunder och arbetspartner som medarbetare blir nöjda.

Knopster har som mål att vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Vi tar tillvara på de resurser som finns, såväl mänskliga som materiella. Vi vill att människor ska kunna försörja sig själva, tillhöra en arbetsgemenskap och utvecklas tillsammans. Det skapar ekonomiska och mänskliga värden – inte bara för den enskilda medarbetaren – utan även samhället.

I vår strävan att nå dessa mål, åtar vi oss följande:

SOCIAL HÅLLBARHET

Alla sociala hållbarhetsfrågor grundar sig i de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vi behöver sträva efter att respektera dem, inte bara på vår egen arbetsplats utan också hos leverantörer och samarbetspartners. Det handlar till exempel om lika lön för lika arbete, rätt till anpassning och att inte bli diskriminerad.

Knopster tillvaratar människors olikheter. Det gynnar vårt samhälle på lång sikt.

På Knopster strävar vi efter att förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt som socialt och fysiskt. Arbetsmiljön skall vara en social trygghet. Vårt mål är att alla medarbetare skall utvecklas, både yrkesmässigt och som individer. Vår arbetsmiljö präglas av öppenhet och jämlikhet.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

På Knopster arbetar vi för att alla medarbetare ska vara miljömedvetna och bibringa varandra ett medvetet tänkande på miljön i allt vi gör. Knopster skall vara goda förebilder inom miljötänkande.

Inköp skall i möjligaste mån gynna andra ASF och lokala företag. Alla inköp görs med hållbarhet, långsiktighet och med beaktande av ekologiskt avtryck. Där det är möjligt väljer vi återvunnet framför nytillverkat.

EKONOMISK HÅLLBARHET

Knopster arbetar för lika lön för lika arbete. Vi betalar skäliga löner för att våra medarbetare ska bli ekonomiskt självförsörjande. Genom att betala skatt bidrar vi och ger tillbaka till det samhälle vi är en del av.

 

KVALITET

Våra kunder ska uppleva en god servicenivå. Det uppnås genom ett trevligt bemötande och tillgänglighet.

Vi garanterar att det inom organisationen alltid finns personal som har kompetens att utföra den typ av arbete som kunden efterfrågar.

Vi bedriver vår verksamhet så att vi mer än väl uppfyller marknadens krav på kvalitet och miljö i produkter och tjänster.

Vi är ett lärande företag. Vi lär oss av de avvikelser som inträffar med målsättningen att förhindra att de inträffar igen.

KNOPSTER historik

Högt i tak
redan från start
2014, på alla hjärtans dag grundades Knopster av fyra personer som fortfarande är högeligen aktiva inom företaget. Sedan grundandet har antalet anställda mer än fördubblats och vi har fått flytta till större lokaler.

Alla hjärtans dag nere i hamnen. Året är 2014 och vi bildar formellt det arbetsintegrerande sociala företaget Knopster. Det är Rasmus, Mikael, Camilla och Henrik som tillsammans skapar ett företag för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Camilla var egenföretagare med en föreläsningsfirma vid namn Ops! och Henrik var glesbygdsdiskjockey med vinyl på tallriken. Han var också egenföretagare, och kallade sig Knaster!. Camilla och Henrik slog ihop sina verksamheter, och vips så var Knopster skapat.

Som ASF (Arbetsintegrerande Socialt Företag) så har vi dubbla affärsidéer. Dels säljer vi det vi producerar på öppna marknaden, men vi har också ett socialt syfte. Vi arbetstränar personer som står långt utanför den reguljära arbetsmarknaden.

Henrik jobbade som ljudtekniker på en krog i stan, och mötte ofta ungdomar som ville spela live, men som sällan hade något material att visa upp. Det ska vi göra! Sagt och gjort, vi gör om lagret till inspelningsstudio.

Det är en mycket kreativ miljö, och vi får så mycket praktikanter och arbetstränare att vi måste flytta till större.

Vi flyttar till Batterivägen och går från 40 kvadrat till 260. Det tar nästan tre veckor innan det är fullt överallt.

 

Våra samarbetspartners

KUNDEN VET ALLTID BÄST

VAD SÄGER VÅRA KUNDER

Härligt med inspirerande föreläsare och mycket kompetent, Tack!
Marie blomér
terapeut
Tack för en inspirerande föreläsning! Uppskattar verkligen övningarna, gör det väldigt tydligt!
elisabet johansson
hallands 4h
Alla spelningar på DownTown blir bra med ljud från Knopster.
Jimmy ahlberg
krögare

NYHETER

från vår blogg

Var är Johanna? Jobberesa med försvinnanden

Henrik fick förfrågan om att hålla en liten kurs i sociala medier i Åkersberga den 3 april. När vi ändå skulle till Stockholms-trakten passade han på att lägga in en tripp till Handen

Don Carlos Met-opera i Ullareds bygdegård

Operan Don Carlos är ett något historie-förvanskat epos av Europas kungahus. Det är ett rörig förflutet med mycket inavel där de gifter sig med varandra höger och vänster och skaffar barn som inte sällan dör unga. Jag ska inte dra kungar och drottningar för det är ganska ointressant. Men några av dem har styrt Sverige…