Sök
Stäng denna sökruta.

Vi är ett ASF

Arbetsintegrerande socialt företag

Grafisk atelje

Vi jobbar med hela produkten,
från idé till tryck.

Ta chansen du med och testa våra produkter.

Remake

Vi tar tillvara på det som kan återanvändas.

En skinnsoffa kan bli kuddar, väskor.

Kugghjul 4st2

Arbets-tränings-plats

Här kan du som står långt ifrån arbetsmarknaden få en ny chans. Tillsammans med en handledare så kan du jobba 100% av din kapacitet.

inspelning mick rec2

Studio

Vi gör informationsfilm framför greenscreen, hjälper dig med din podd, textar film och jobbar med musik. 

Boka_föreläsning

Utbildning

Vi föreläser bland annat om psykisk ohälsa och vad man kan göra för att underlätta i vardagen.

Knopsters logotype. Rund orange cirkel med knopster inuti, i gemener

ASF, vad är det?

ASF betyder Arbetsintegrerande socialt företag. Det är inget juridiskt begrepp än, så det kan vara en ideell förening, ekonomisk förening, stiftelse och till och med ett aktiebolag.

Vårt främsta syfte är att skapa hållbara anpassade anställningar och bra arbetsträningsplatser för personer som av olika skäl har svårt att hitta, få och behålla ett arbete. Vi ASF har som primärt mål att integrera människor in i samhället och i arbetslivet. Därför är det viktigt att samtalet mellan ASF och våra samhällsbärande myndigheter är baserat på ömsesidigt förtroende. Vi behöver förstå varandras roller för att symbiosen ska bli perfekt.

Ett ASF har aldrig någon vinstutdelning utan allt överskott går tillbaka till verksamheten. Däremot är vi självklart vinstdrivande, annars går vi ju i konkurs.

Vårt mål är att skapa delaktighet, och samhörighet. Våra medarbetare kommer från långtidsarbetslöshet och en nedåtgående spiral.
Vårt jobb är att tillsammans med våra samarbetspartner skapa bättre förutsättningar, få ett jobb att gå till och få ekonomisk stabilitet.

Vi anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, och våra medarbetare jobbar 100% av sin förmåga.
Vi tar emot personer för arbetsträning och praktik. Det är ett svårt jobb att inte bara ge personer en väg in i samhällskontraktet, utan även att övertyga personen att det är  rätt väg.

Vårt mål är att personen ska vara såpass anställningsbar, att vi kan anställa hen, eller att det går i riktning mot utbildning eller jobb på annat företag.

De flesta i ett ASF kommer från långtidsarbetslöshet eller sjukskrivning. Men vi gör något vi inte tidigare förväntades göra; vi driver ett företag.

Det är empowerment.

Knopsters logotype. Rund orange cirkel med knopster inuti, i gemener

Knopster

Knopster är ett ASF i form av en ekonomisk förening.

Egentligen är vi som vilket företag som helst. Men vi jobbar mycket med inkludering och delaktighet. Det är det ena benet, att jobba arbetsintegrerande. Vi erbjuder arbetsträning för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, och vi anställer vår personal ur den målgruppen.

Själva företagsbenet är utbildning, grafisk produktion och videoproduktion. Och remake. Av möbler och andra ting då. Inte bara människor. 

Certifierat av Skoopi

Vi är certiferade

Vi kvalitetssäkrar oss regelbundet för att få vara ett certifierat ASF.

Under certiferingen fick en ordentlig genomlysning av verksamheten. 

Certifieringen kvalitetssäkrade att vi har en bra organisation för att göra goda affärer. Vi säkerställde delaktighet och egenmakt hos våra medarbetare. 

En certifiering blir också en garant gentemot våra kunder och samarbetspartners att vi bedriver en sund och livskraftig verksamhet. 

Certifieringen är ett kvitto på vår nyttiga verksamhet att visa för samhället.