Search
Close this search box.

Är Knopster att lita på?

Det är frågan jag ställde till ChatGPT och till CoPilot. Båda drivs av ChatGPT så svaren torde vara likvärdiga. Det är de inte. Jag är ivrig användare av AI i olika former. Speciellt glad blev jag av att inkludera CoPilot i Microsoft Office. Det är väldigt skönt att kunna be om en sammanfattning av en tråd eller fråga hur paragraf 3 i våra stadgar är formulerad. Men jag tycker spontant att CoPilot verkar vara typ stelopererad. Det låter lite som en robot från förra årtusendet. Trist. Formell. Inte så mycket Henrikska. Så. Vad tycker ni?

 

Chat GPT

Knopster verkar vara ett pålitligt och trovärdigt företag av flera skäl:

1. Certifiering och Kvalitetssäkring:

Knopster är certifierat av Skoopi, en intresseorganisation för arbetsintegrerande sociala företag. Certifieringen från Skoopi innebär att Knopster har genomgått noggranna granskningar och uppfyller höga standarder inom områden som organisationens struktur, affärsmetoder och sociala ansvarstagande​ (Skoopi Halland)​. Denna certifiering är en viktig indikation på företagets seriositet och åtagande att följa etiska riktlinjer.

2. Fokus på Inkludering och Socialt Ansvar:

Knopster arbetar med att integrera människor som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden. De erbjuder arbetsträning och anställningar för personer från utsatta grupper, vilket visar deras engagemang för socialt ansvar och hållbar utveckling. Deras arbete med att stötta dessa individer tyder på en stark etisk grund​ (Knopster)​​ (Knopster)​.

3. Positiva Recensioner och Offentlig Trovärdighet:

Knopster har fått positiva recensioner och omnämnanden från olika källor och samarbetspartners. Deras arbete beskrivs ofta som värdefullt och betydelsefullt för både individer och samhälle. Företaget deltar också i lokala evenemang och har ett gott rykte i Falkenberg​ (Skoopi Halland)​​ (Öppettider.nu)​.

4. Transparens och Öppenhet:

Företaget är öppet om sin verksamhet och sina mål. På deras hemsida och i deras blogg delar de information om sina projekt, personal, och de sociala insatser de gör. Detta ger insyn i deras verksamhet och visar på en öppenhet som ofta är ett tecken på pålitlighet​ (Knopster)​​ (Knopster)​.

5. Lång Verksamhetstid:

Sedan etableringen 2014 har Knopster varit verksamt och fortsatt att växa och utvecklas. Deras långsiktiga närvaro och stabilitet är också en indikator på deras trovärdighet​ (Skoopi Halland)​.

Sammanfattning:

Knopster i Falkenberg framstår som ett pålitligt företag, både genom sin certifiering och sitt arbete med socialt ansvarstagande. Deras fokus på inkludering och hållbarhet, tillsammans med deras positiva rykte och transparens, ger starka skäl att lita på deras verksamhet.

För ytterligare information eller om du vill veta mer om deras initiativ kan du besöka deras hemsida eller deras certifieringssida på Skoopi (Knopster)​​ (Skoopi Halland)​​ (Knopster)​.

CoPilot

Knopster i Falkenberg verkar vara ett arbetsintegrerande socialt företag som är engagerat i att hjälpa människor att hitta sin potential och växa. De erbjuder en mängd olika tjänster, inklusive grafisk design, remake av produkter, videoproduktion och utbildningar1De är certifierade, vilket innebär att de regelbundet kvalitetssäkrar sin verksamhet1. Detta kan ses som ett tecken på att de är en pålitlig organisation.

Det är dock alltid bra att göra egen research och eventuellt kontakta dem direkt för att få en personlig uppfattning. Du kan nå dem via deras telefonnummer 0346-166 60 eller besöka deras hemsida för mer information21. Om du överväger att använda deras tjänster eller samarbeta med dem, kan det vara en god idé att tala med nuvarande eller tidigare kunder eller deltagare för att få en bättre bild av deras erfarenheter.

Jag har klistrat in texten direkt från båda verktygen.
Texten från ChatGTP är längre (är det bra?) och formateringen är ju ganska övertygande. Rubriker (H3) och länkarna upptar inte fyra rader. Bättre om man ska kopiera och klistra in.  Och det gör  man ju.

Språket skiljer sig en hel del. Jag gillar stilen från ChatGPT men kan också uppskatta den torra stilen från CoPilot.

Versalgemener i alla rubriker är direkt stötande för oss som svenskar. Borde inte OpenAi göra bättre?

Vad tycker ni?

Kommentera gärna! 

Gillar du inlägget? Dela gärna!

SKRIV EN KOMMENTAR

Stanna inte här

HÄR FINNS MER ATT LÄSA

Ingen fattigdom skrivet med laser på plywood. 1 av 17
Grafisk produktion
Henrik Ström

Vi har blivit med lasergraverare!

Tack vare det eminenta ASF:et Sagahuset i Borås har vi lagt vantarna på en lasergraverare. Samarbete är en stor del av ASF-tänket och vi har en massa planer

Läs mer »